Load Balancing

נתב Dual Wan מאפשר חיבור כפול לתשתית האינטרנט. במשרדים מרובי משתמשים הפעלת Load Balancing מאפשר ניתוב תעבורת אינטרנט ל- Wan הפנוי והשגת יתירות וגיבוי במקרה שקו אחד נופל.

במקרים בהם נדרש להפריד תעבורה בין משרדים,  Load Balancing מאפשר גם בחירת Wan ספציפי לתעבורה נכנסת ויוצאת, או בחירה לטובת שרת חיצוני מסויים או פרוטוקול מסויים. 

תכונת Fail-over מאפשרת לנתב לזהות כשל באחד מחיבורי האינטרנט,  להסיט התעבורה דרך ה- Wan השני ולאפשר לארגון המשך עבודה.

התכונות מובנות בנתב האבטחה מדגמי Vigor2955 ,Vigor2820 ועוד.