Self Recovery

Self Recovery הינה יכולת התאוששות עצמית של נתב בשטח לאחר נפילת מתח או תקשורת.  

ציודי קצה המנטרים נתונים למרכז בקרה ע"ג תשתית סלולרית (כגון בקרי מים, חשמל, גז, טמפ', לחות וכד') או מצלמות וידאו המשדרות תמונה חיה למרכז בקרה באמצעות תשתית סלולרית, זקוקים לנתב שטח סלולרי אמין ובעל יכולת התאוששות עצמית לאחר נפילת מתח או תקשורת ללא התערבות מרחוק.

במקרים בהם נתב "נתקע" יש צורך בביצוע פעולת אתחול לשם חזרה לתפקוד תקין. ד"כ פעולת אתחול מבוצעת ע"י חיבור פיזי לנתב או גישה מרחוק באמצעות כתובת האינטרנט הקבועה.

לסדרת הנתבים מבית InHand מכניזם התאוששות עצמית. במקרים בהם יש צורך לאושש את הנתב ואין גישה אינטרנטית מרחוק, קיים מכניזם המאפשר פקודת SMS לביצוע Reboot לנתב באמצעות מספר הטלפון שמותקן בכרטיס הסימקארד.

פקודת ה- Show status :SMS – תציג נתוני S.N., כתובת IP, עוצמת קליטה, ומצב החיבור (online/offline).

יש לוודא יכולת כרטיס הסימקארד לקבל פקודות SMS.

IR691PH09

IR691PH09

 

IR695PH09-AP

IR695PH09-AP

 

 

 

IR791PH09

IR791PH09

IR794WH01

IR794WH01