WCF

 Web Content Filter הינה תכונת מוצר המאפשרת שירות חסימת אתרים ברמת התוכן באופן יעיל (סקס, אלימות, הימורים וכיוצ"ב).

השירות מאפשר לעסקים וללקוחות פרטיים לחסום עובדים/ילדים מלגשת לאתרים אלה. הפעלת משתמש פשוטה באמצעות ה- Firewall של הנתב.    

Vigor 2700Ge

Vigor 2700Ge

השירות ניתן ללא תמורה בסדרת הנתבים מדגם Vigor2700Ge.