RADUIS Client

vigor2110n

vigor2110n

נקודה חמה (Hot Spot) מאפשרת להתחבר דרך רשת אלחוטית לאינטרנט הציבורי בתנאים של מנהל הרשת לרבות תשלום.

עסקים כגון בתי מלון, בתי קפה וכיוצ"ב מאפשרים גישה לאינטרנט באמצעות חיוב המשתמש לעבור דרך דף Captive Portal ובד"כ גם להסכים לתנאים.

תכונת RADIUS Client מאפשרת העברה לדף ה- Captive Portal באמצעות הגדרת כתובת IP, פורט וסיסמא.

נתב האבטחה Vigor2110n/Vn מכיל תכונת Client RADIUS, מאפשר הקצאת זמן לגלישה, מאפשר הגדרת רוחב פס למשתמש כדי למנוע צריכת תכנים כבדים ומאפשר חסימת גישה לאתרי אינטרנט לא רצויים.