DrayTek – Vigor 3300V

Vigor3300V

Vigor3300V

– נתב VoIP

– 4xLAN ,4xWAN

– תומך 24 יציאות טלפון FXS

– טווח שליטה עד 1 ק"מ


– מחיר צרכן – 1,507 ש"ח כולל מע"מ