Industrial Routers

נתבים תעשיתיים מבית InHand – סדרה IR300/IR600/IR700/IR900

 • חיבורים RJ45, RS232
 • מודם סלולרי 4G ,3G מובנה, חיבור SIM card
 • התחברות דרך IP דינמי, קבוע או DDNS
 • הצפנת נתונים בערוצי VPN
 • התאוששות עצמית לאחר נפילת מתח/תקשורת
 • עמידה בטמפ', זעזועים ורעידות עפ"י תקנים אירופאיים
 • תקופת אחריות ניתנת להרחבה עד 3 שנים

נתבי GateWay תעשיתיים מבית InHand – סדרה IG502/IG902

 • תומך שפת תכנות פייתון  Python customization development
 • תמיכה בפלטפורמות ענן  Microsoft  Azure,, Amazon AWS
 •  צבירת נתונים ותשדורת לענן/סרוור מרוחק
 • Fail Over אוטומטי מרשת ראשית לרשת משנית

הציודים מבית InHand משולבים בפרוייקטים מגוונים:

 • אינטרנט בשטח וברכבים
 • וידאו מהשטח ומרכבים
 • בקרת חשמל בתאורת רחובות
 • בקרת טמפ' ולחות במעבדות רפואיות
 • בקרת צריכות במערכות מים/חשמל
 • בקרת לחץ אויר בגלגלי רכבים
 • בקרת יצור חשמל בפנלים סולאריים
 • בקרת תנועה בכבישים
 • בקרת לחץ מים ורמת כלור במיזרקות
 • בקרת תנועת כספים בכספות
 • קיוסק מידע אינטראקטיבי
 • בקרת חשמל וטמפ' בצ'ילרים
 • מסכי פרסום במעליות