Sales

מבצע עודפי מלאי – ציוד חדש באריזה

ברכש 3 פריטים ויותר, יופחת 10% מהמחיר הכולל:


DrayTek – Vigor2100G

DrayTek – Vigor2110n

DrayTek – Vigor2110Vn

DrayTek – Vigor2700Ge

DrayTek – Vigor2710Vn

DrayTek – Vigor2820Vn

DrayTek – Vigor2910

DrayTek – Vigor2910VG

DrayTek – Vigor2955

DrayTek – Vigor3300V + 4 FXS Module + 4 FXO Module

DrayTek – VigorAP800

DrayTek – VigorTalk ATA24-SH

InHand – IR791PH09

InHand – IR794PH09

Robustel – M1000 Pro


תקופת אחריות מלאה בהתאם למופיע במחירון